Prof.Dr. Cengiz ERUZUN
Prof.Dr.Metin SÖZEN
Prof.Dr. Ayla OKTAY
Tülay BAHÇEKAPILI
Mimar Nalan BAHÇEKAPILI
Alâettin BAHÇEKAPILI
Y.Mimar Ayşen CİRAVOĞLU
Dr. Mustafa DUMAN
Y.Mimar Çelik ERENGEZGIN
End. Müh.Niran ELÇİ
Sıla Burcu BAHÇEKAPILI
Prof.Dr.Şengül Öymen GÜR
Y.Mimar Ayşe Erdem AKNESİL
Öğr.Gör.Tülay ÇELLEK

Prof.Dr.Cengiz ERUZUN

      1941 yılında Fındıklı/Rize'de doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi MF-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Restorasyon Meslek Y.Okulunda öğretim üyeliğini sürdürmektedir.
      Öğrencilik yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde arkadaşlarıyla Türk Halk Sanatları Araştırma Derneği'ni Kurdu. Dernek etkinlikleri içinde Doğu Karadeniz (1969), Güneybatı Anadolu (1970), Artvin yöresi (1971), Güneydoğu Anadolu (1973), geleneksel mimari çalışmalarına katıldı. Karadeniz araştırma gezilerini yürüttü.
     1972 Yılında mezun olduğu kurumda asistanlık görevine başladı. 1973 den sonra Türk Halk Sanatları Araştırma Derneği'nin kapatılması üzerine Karadeniz, Kütahya, Tekirdağ, Edirne, Birgi, Amasya, Safranbolu, Zeytinbağı/Trilye/Diyarbakır, Urfa, Mardin, Antalya, Kayaköyü/Kaş, Çanakkale, İzmit, İznik, Amasra başta olmak üzere pekçok Anadolu yerleşmelerinde kişisel olarak araştırmalar yaptı.
      Kültürel sürekliliğin sağlanması, çevrenin korunması ve kamu yararının gözetilmesinde, demokratik ortamın, ancak sivil toplum kuruluşlarıyla sağlanabileceğine olan inancını yaşama geçirmek üzere, 1984 de Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'ne girdi. 1986'da başlamak üzere derneğin çalışmalarında etkin görevler aldı. Eruzun halen çevre, kültür ve kamu haklarını korumaya yönelik16 sivil kuruluşa üyedir.
     1991'den bu yana Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Mütevelli Heyet Üyeliği , Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği Başkanlığı, 1992 yılı başından itibaren Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği II.Başkanlığı, 1995 yılından itibaren Güzel Sanatlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mart 1996'dan itibaren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir.

Prof. Dr. Metin SÖZEN

      İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Sözen, Türkiye'deki doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması, değerlendirilmesi ve tanıtılması amaçlarıyla yoğun çaba gösteren bir bilim ve uygulama adamıdır. Çalışmaları kapsamında, değişik dillerde yayınlanmış kitaplar, makaleleri belgeler, filmler, radyo programları ve Safranbolu, Bursa, Kütahya gibi tarihsel yerleşim birimlerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı Milli saraylar'a uzanan bir çizgide gerçekleştirdiği çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.
      Türk sanatının gelişimi ve bölgesel özellikleri üstüne derinlemesine araştırmalar yapan Sözen, bir yandan da, başta Mimar Sinan olmak üzere geçmişin önemli yaratıcılarını dönemlerinin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısı içinde değerlendirmeye yönelik bir dizi çalışmayı sürdürmektedir.
      Özellikle TBMM Başkanlığı Kültür-Sanat Danışmanı olarak 1984 yılından bugüne, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylarında, Yıldız - Şale'de, Aynalıkavak, Küçüksu, Ihlamur, Maslak Kasırlarında ve Yalova Atatürk Köşkleri'nde onarım, değerlendirme, bilimsel araştırma ve tanıtım çalışmalarını yöneten ve bu çalışmaları her alanda birikimli kişilerin katkılarıyla açan Sözen'in çabaları, kısa sürede ulusal ve uluslararası boyutlarda büyük ilgi gördü. TBMM Başkanlığı "Üstün Hizmet Ödülü", "Ağa Han Mimarlık Ödülü" başta olmak üzere değişik nitelikte değerlendirmelere neden oldu. Başta yerel yönetimler olmak üzere, kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında, daha güçlü bir işbirliğine yönelinmesini sağladı.
      Günümüzde de bu çalışmalarını yoğun biçimde sürdüren Sözen, kültür, tarih ve doğa zenginliklerimizin korunup tanıtılması ve bu çalışmaların süreklilik kazanması, derinliğine araştırmalarla desteklenmesi ve deneyimli kadrolar yetiştirilmesi amacıyla ÇEKÜL'ün öncü kurucuları arasında yer aldı. Halen ÇEKÜL Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ayla OKTAY

      1969’da İÜ Edebiyat Fak. Pedagoji Bölümü’nden mezun oldu. 1971’de aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. 1975-76 öğretim yılında İngiltere’de doktora sonrası eğitim programına katıldı. 1979’da doçent olan yazar, eğitim kurumlarını incelemek için 1987 yılında bir süre İngiltere ve Almanya’da kaldı.
      1988’de profesör olan ve Marmara Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu’na müdür olarak Atanan Ayla Oktay, halen aynı üniversitede İlköğretim Bölüm Başkanı ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Bu görevleri sırasında Sınıf öğretmenliği Yüksek Lisans, Okul öncesi Eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını başlatmıştır.
      Yurt içinde ve dışında çok sayıda çalışması bulunan, son on yıldaki çalışmalarını özellikle Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim alanında yoğunlaştıran Ayla Oktay, ayrıca MEB ve UNICEF ile ortak çeşitli projelerde yer aldı. MEB’nin hizmet içi eğitim programlarına aktif olarak katıldı.

Alâettin BAHÇEKAPILI

Trabzon – Maçka’da doğdu (1948). 1959’da Maçka Merkez İlkokulu’nu, 1962’de Maçka Ortaokulu’nu, 1965’te devlet parasız yatılı bursuyla okuduğu Trabzon Lisesi’ni, 1967’de ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü (TRT bursuyla okuyarak) bitirdi. Bir süre İÜ Hukuk Fakültesi’nde okudu. Anadolu Üniversitesi AÖF Halkla İlişkiler Bölümü`nü bitirdi (2003). Haziran 1967’de TRT İstanbul Radyosu’nda redaktör muhabir olarak göreve başladı. Aynı görevle İstanbul, Kars ve Van Radyolarında çalıştı. Ekim1969 – Mart 1971 döneminde muharebe subayı olarak Ankara ve Diyarbakır’da askerlik görevini yaptıktan sonra yeniden İstanbul Radyosu’na döndü. Yayım Şefliği yaptı. 1973’te prodüktör oldu. Eğitim –Kültür Yayınları’nda sürdürdüğü prodüktörlük görevi sırasında (1973 – 1994) 2000’i aşkın radyo programı üretti. Programlarıyla 1985`te Türk Hava Kurumu Ödülü, 1989 ve 1991`de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödülü, 1992`de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Dostluk Ödülünü aldı. Şef Prodüktörken TRT`den emekli oldu. (1994).

İlk şiiri 1963’te Zeren Şairleri Antolojisi’nde yayımlanan Alâettin Bahçekapılı, ilk şiir denemelerini Kanaryam adı altında kitaplaştırdı (1964). Trabzon’da yayımlanan Sonhaber gazetesinin şiir yarışmasında üçüncülük ödülü aldı (1965). Çeşitli yazıları, şiirleri, röportajları ve eleştirileri, Sonhaber, Yalı, Savaş, Kıyı, Soyut, Varlık, Yazın Dergisi. Edebiyat Cephesi, Özün, Yazko, Somut, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı, Cumhuriyet, Tasvir, Kitle, Gerçek, Yenigün, Başkent, Saçak, Petek,

 

Adam, İletişim ve Varlık Yayınları’nda redaktörlük, Görsel Genel Kültür Ansiklopedisi’nde madde yazarlığı yaptı. Kimi yazılarında A. Bahçekapılı kısaltmasını, kimilerinde Muzaffer Bakioğlu adını kullandı.

İ. Gündağ Kayaoğlu ve Dr. Mustafa Duman’la Trabzon ’87 Kültür Sanat Yıllığı’nı hazırladı ve yayımını yönetti. Bu yıllıktaki emeklerini Trabzon’u Yazanlar, Gelişen Trabzon ve Trabzon Lisesi’nin 100. Yılı adlarıyla ayrı basımlarda topladı. BRT Yayınları’nı kurarak çeşitli konularda kitaplar yayımladı/yayımlıyor. Şimdilerde interaktif yayımlanan www.evkultur.com portalının dışında yaşadığı yer olan Ataşehir'e yönelik Ataşehir Ev&Kültür adıyla bir dergi yayımlamaktadır.

Birçok meslek, çevre, toplum, kültür örgütüne üyedir: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği (1996 -2000 arasında Genel Başkan),  Karadeniz Vakfı (Yön. Kur. Üyesi 2000- ... ), Türkiye Yazarlar Sendikası, Trabzon Kültür Derneği, Ataşehir Derneği ( Başkan 2003 - 2004) vb.

Yapıtları:

Kanaryam (Şiir, 1964), Susuksuz (Şiir, 1969) ,Hep O Gözler (Roman, tefrika 1969), Trabzon ’87 Kültür Sanat Yıllığı (Hazırlayan, BRT Yayınları, 1987), Trabzon’u Yazanlar ( Yıllık’tan ayrı basım,’87) Gelişen Trabzon (Haz., Yıllık`tan ayrı basım, 1987), Trabzon Lisesi’nin 100.Yılı (Haz., Yıllık`tan ayrı basım, 1987), Çağın Öykücüleri 1 (Haz., BRT Yayınları, 1992), Çağın Öykücüleri 2 (Haz., BRT Yay. 1993) Gebze’nin Altın Yılları (Siyasal tanıtım, milletvekili Alâettin Kurt`un çalışmaları, BRT Yay.1995) Çevre Kurtuluş Savaşı, Hemen Şimdi! (Çevre sorunları, BRT Yay. 2001) Karadeniz Yarına da Kalsın (CKŞ`den ayrı basım 2001)

Alâettin Bahçekapılı`nın yayıma  hazır olan 7 kitabı daha vardır.  

Dr. Mustafa DUMAN

Mustafa Duman , 15.2.1946 tarihinde, Trabzon-Maçka’nin Çesmeler Köyü’nde dogdu. 1958 yilinda Çesmeler Köyü Ilkokulu’nu, 1964 yilinda Trabzon Lise’sini bitirdi. Ayni yil Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi’ne girdi ve 1971 yilinda burayi bitirerek “Tip doktoru” ünvanini aldi. Susurluk Hükümet Tabipligi görevinden askere gitti ve Van – Özalp Seyyar Jandarma Tabur Tabibi olarak askerlik hizmetini 1973 yilinda tamamladi. 1974-1982 yillari arasinda, Almanya’da, iç hastaliklari ihtisasi yapti. 1982 yilinda Türkiye’ye döndü. Uzmanlik denklik sinavini Istanbul Tip Fakültesi’nde verdi. Iç hastaliklari Doçentligi dil sinavini 1983 yilinda verdi. 1983-1997 yillari arasinda Iç hastaliklari uzmani olarak Istanbul’da serbest çalisti. Halen bir kurumun hekimligini yapmaktadir. Is hekimligi “A” ve “B” grubu sertifikalari sahibidir. Almanca ve az Fransizca bilir. Dr. Ayçe Duman’la evlidir. Üç oglu vardir. Istanbul Tabip Odasi’nda 1986-1990 yillari arasinda “onur kurulu üyesi “olarak çalisti.


Mustafa Duman, 1984 yilindan sonra halk kültürü alaninda, özellikle Trabzon yöresi halk edebiyati - folkloru ve Nasreddin Hoca konularinda derlemeler, arastirmalar yapti. DEMOS (Almanya), Cumhuriyet, Cumhuriyet Kitap, Türk Folkloru, Türk Folkloru/Belleten, Halk Kültürü, Folklor/Edebiyat, Tarih ve Toplum, Toplumsal Tarih, Müteferrika, Toplumbilim, Varlik-Kitap, Kiyi, Yeni Yüzyil, Güzel Yazilar gibi gazete ve dergilerde, bazi kongre bildiri ve armagan kitaplarinda, toplam 160 makale yayimladi. Ayrica çesitli uluslararasi ve ulusal halk kültürü ve halk edebiyati kongrelerine katildi, bildiriler sundu. Halk kültürü konularinda, TRT ve diger radyo ve televizyon programlarinda konusmalar yapti. Hamamizade Ihsan’in “Trabzon Manileri “ adli derlemesini karsilastirmali olarak yayimladi. Bugüne kadar bilinmeyen bazi Nasreddin Hoca yazma ve tasbaskisi kitaplarini bilim dünyasina tanitti..


Mustafa Duman’in aldigi ödüller:

1. Trabzon Devrim Ocaklari “Yazi yarismasi”nda ikincilik ödülü (1963).
2. Sonhaber Gazetesi “Siir yarismasi”nda ikincilik ödülü (1965).
3. Aksehir Nasreddin Hoca ve Turizm Dernegi tarafindan “ tesekkür” plaketi(1996).
4. TV-61 Kültür-Sanat ödüllerinden “Inceleme-arastirma “ ödülü (1996).
5. Folklor Arastirmalari Kurumu (FAK) “Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü”(2002).


Mustafa Duman’in Yayinlanan kitaplari:
1. Gençligin Sesi ve Inkilap, (Siir), Trabzon, 1960. 16 s.
2 Trabzon Kültür-Sanat Yilligi 87, (I.G.Kayaoglu ve A.Bahçekapili ile), Istanbul, 1987. 563 s.
3. Trabzon Kültür-Sanat Yilligi 88-89 (I.G Kayaoglu ve S.Satiroglu ile), Istanbul, 1989.424s.
4. Hamamizade Ihsan’in Derledigi Trabzon Manileri, Istanbul, 1989, 60 s.
5. Trabzon Halk Sairleri, Anadolu Sanat Yayinlari, Istanbul, 1995. 168 s.
6. Kemençemin Telleri, TAMEV Yayini, Istanbul, 2004, 240 s.
7. Nasreddin Hoca Çizgi Romanlari ve Çizgi-Bant Hikâyeleri, Açiklamali Seçme Bibliyografya, Oglak Yayinlari, Istanbul, 2005, 64 s.
8. Çay Kitabi, Türk Kültüründe Çay, Kitabevi Yayini, Istanbul, 2005, 256 s. resimli.
9. Nasreddin Hoca Kitaplari Açiklamali Bibliyografyasi (1480-2004) / Nasreddin Hodja Books: an Explained Bibliography (1480-2004), Turkuaz Yayinlari:3, Istanbul, 2005, 352 s. resimli

Tülay BAHÇEKAPILI

       1949'da Eskişehir'de doğdu. Uzun süre Almanya'da bulundu. Bazı radyo oyun uyarlamaları TRT'de yayımlandı. BRT Reklam Ltd. Şti. ortağıdır.

Y.Mimar Ayşen CİRAVOĞLU

       1977 'de İstanbul'da doğdu. 1994'te Özel İstek Belde Deneme Lisesi'ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi. Burayı 1998'de 5.likle bitirdi. İTÜ Yülsek Lisans Programı'nda eğitimini sürdürüyor. İngilizce ve Almanca bilen Ciravoğlu mimarlıkla ilgili birçok aktivite, yarışma ve sergilere katıldı.Mimarist Dergisi'nin Yayın Koordinatörüdür.

Mimar Nalan BAHÇEKAPILI

       Anamur'da doğdu. İSTEK Vakfı Uluğ Bey Özel Deneme Lisesi'nden sonra girdiği
MSÜ Mimarlık Fakültesi'nden 1999'da mezun oldu. Proje geliştirme ve tasarım işleriyle uğraşıyor. Mesleksel yazılarını Ev & Kültür'de ve Mimarist'te yayımlıyor.

Y.Mimar Çelik ERENGEZGİN

       1946 yılında inşaat mühendisi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Baba mesleği ve yine inşaat mühendisi olan büyük ağabeyi sayesinde, hasbelkader "gözünü inşaatta açtı !" denebilir.
     1964 de Almanya'da mimari büroda bir yıl çalıştı. Ertesi yıl Türkiye'de Güzel Sanatlar Akademisine girdi. "Mimarlık böyle mi öğretilmeli ve öğretilenler doğru mudur ?.." tartışması o yıldan itibaren başladı. 1968 de "oy ve söz hakkına sahip" ilk öğrenci temsilcisi idi.
     On yıl süren, tartışmalarla dolu öğrenciliğinden sonra özgürce mimarlık yapabilmek için finans kaynağı olması ümidi ile, mobilya atölyesi kurdu. Ve bu işi, "İç mimarlık" ikinci mesleği olana kadar 20 yıl sürdürdü. Bu uzun deneyim ona mimarlığın ; arsadan başlayıp sandalyenin bacağına kadar giden uzun yoldaki tüm sorunların çözümü olduğunu öğretti.
     15 yıldır bilgisayar ile tasarım yapma gayretinde bulunuyor. 97 yılından itibaren "Mimarlık", "Eğitim" ve "Mesleğimiz açısından Ülke Sorunları" hakkında yazılar yazmaya, mesleğe ilişkin radyo ve televizyon programlarına katılmaya, üniversitelerde ve halka açık söyleşiler düzenlemeye başladı. Bu güne kadar 100 ü aşkın mesleki dergide, gazetelerde ve internet sitelerinde makaleleri yayınlandı.
     Deprem sonrası sürdürdüğü "yeniden yapılanmanın koşullarını irdeleyen" çalışmaları sırasında "Ulusal Ahşap Birliği" nin kurucularından biri oldu.
"Kendi yaptıkları dahil hiçbir yapıyı taklit etmeyen, kullanıcının insani gereksinimlerini karşılamaya ve bu yolda, tüm yapı malzemelerini; olması gereken yerlerde özgürce kullanmaya çalışan projeler" üretmeye gayret etti. Bu sırada işverenlere; "proje ücretinin" aslında, bu işe ayrılan toplam bütçenin, en doğru ve tüm beklentilere cevap veren biçimde harcanmasını sağlayan, "tasarruf güvencesi" olduğunu anlatmaya çalıştı. Becerebildi mi bilinmez !..
     Bürosu, İstanbul'u 20 yıl önce yeni sahiplerine bırakarak terk ettikten sonra yerleştiği, BURSA - Ürünlü Köyündedir. Eşi ile birlikte sahibi oldukları; Ça+Ba Tasarım Sanat Uygulama Ltd Şti. ; proje, müşavirlik, sanat ve eğitim hizmetleri vermektedir. Seramik Sanatçısı olan eşi Âfet Erengezgin'in atölyesi ve evi ile eski mobilya atölyesi de aynı arazi içindedir. Uludağ Üniversitesinin karşı komşusudur.
     Değişik zamanlarda meslek dergilerinde ya da gazetelerde yer alan projeleri ve sivil toplumun gücüne inanarak; bazen alçak sesle ama genellikle haykırarak kaleme aldığı yazılarındaki fikirler şu cümlede özetlenebilir : "Düşündüğünü özgürce söylemek ve söylediğini yaşamak !.."

End. Müh. Niran ELÇİ

       Rize'de doğdu (1971). Kadıköy Anadolu Lisesi'nden sonra girdiği ODTÜ Endüstri Müh. Bölümünü bitirdi. Halen LINEAK 'ta yöneticidir.

Sıla Burcu BAHÇEKAPILI

......1979 İstanbul doğumludur. Kadıköy Kız Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Reklamcılık ve Piyasa Araştırmaları Yüksek Okulu'nu bitirdi. Şimdi eğitimini Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde sürdürüyor. Yazıları KIYI ve EV&KÜLTÜR dergilerinde yayımlanıyor.

Prof.Dr.Şengül Öymen GÜR

.........1964 yılında T.E.D. Ankara Koleji'nden, 1970 yılında KTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. KTÜ İnşaatları Fen Heyeti Müdürlüğü'nde Makina ve Elektrik Fakülteleri İnşaatları Kontrol Şefi olarak bir süre çalıştıktan sonra, 1971 yılında asistan olarak KTÜ Mimarlık Fakültesi'ne katıldı. 1972 yılında Fulbright bursu kazandı. ABD'de Pennysylvania Üniversitesi'nde doktora çalışmasını yaptı ve 1978 yılında Ph.D. ünvanını aldı. Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda 1983'te Doçent, 1989'da Profesör oldu. 1989-91 yılları arasında KTÜ Mimarlık Bölümü'nde Bölüm Başkanlığı yaptı. Uzun süre TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yayın Kurulu Üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Konut Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı ve çeşitli IAPS (International Association for the Study of People and Their Surroundings) kongrelerinde oturum başkanlığı yaptı.

.........Directory of Environment-Behaivor-Design Researchers'a kayıtlı olan GÜR, merkezi Londra'da olan IAPS'ın; merkezi Stockholm'de olan CIB W84'un (International Council for Building Research Studies and Documentation) üyesi ve merkezi Dortmund'da olan BTI'nın (Bund Türkischer Ingenieure und Akadmiker e.V.) onur üyesidir.

.........Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve Kültür Bakanlığı için yaptığı araştırmaların birçoğu, TÜBİTAK ve KTÜ'den yayın teşvik ödülleri almıştır. Yedi adet mesleki kitabı, uluslararası ve ulusal platformda çok sayıdaki makalesinin yanısıra bir bölge gazetesinde ve bir dergide periyodik olarak köşe yazıları yayımlanan Gür, halen KTÜ Mimarlık Fakültesi'ndeki öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

Y.Mimar Ayşe Erdem AKNESİL

..........Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında aynı Fakülte'nin, Mimarlık Bölümü'nün Yapı Fiziği Bilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı. 1998 yılında, YTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Bölümü, Yapı Fiziği Bilim Dalı'nda Doktora'sını tamamladı. 1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı YTÜ'deki görevine halen devam etmektedir. Türk Akustik Derneği (TAD), European Acoustic Association (EAA), International Institute of Noise Control Engineering (I-INCE), International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) ve Noise Research Network Membership (NRN) üyesidir. Yapı Akustiği (Gürültü Denetimi) ve Hacim Akustiği konularında çalışmalarda bulunmuş, seminer, kongre ve sempozyumlarda, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde görev almıştır. Evli ve iki çocukludur.

Öğr.Gör.Tülay ÇELLEK

..........1955 yılında Sinop'un Gerze kazasında doğdu.Sırasıyla 1964-65 Gerze İnkılap İlkokulu, 1967-68 Gerze Ortaokulu, 1971-72 Samsun Kız İlk Öğretmen Okulu, 1974-75 Samsun Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ( Grafik A.S.D.) larında okudu. 1986-87 yılları arasında 1986-87 M.Ü. Atatürk Eğitim Fak. Resim-İş Eğt. Bölümü'nde lisansını tamamladı. 1990-91 yıllarında 1990-91 İ.T.Ü. Sosyal Bil. Ens. Güzel Sanatlar Bl. Görsel ve Çevresel A.S.D. Yüksek Lisansı'nı aldı. Birçok listede Resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1998'den itibaren 1998 YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi oldu. Tülay ÇELLEK'in özellikle Cumhuriyet gazetesi ve diğer yayın organlarında yazmış olduğu sayısız yazısı bulunmaktadır. Kendisiyle güncel gazetelerin gerçekleştirdiği birçok söyleşi yapılmıştır. Ayrıca ülkemizin birçok bölgesinde resim sergileri açmıştır.

 

İletişim için = www.brtreklam.com     -      info@brtreklam.com